Pierwsza pomoc VR

Pierwsza pomoc VR

PIERWSZA POMOC BLS + AED!

Aplikacja dedykowana do szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, w której główną rolę gra Wojciech Zieliński. Podczas gry, zdobywamy punkty za poprawne postępowanie oraz odznaki za wszystkie prawidłowo wykonane wyzwania. Aplikacja jest zintegrowana z każdym fantomem dostępnym na rynku, więc wykonując uciski, widzimy w goglach rezultaty działań.

Akcja aplikacji zaczyna się w domu, rano, tuż przed wyjściem do pracy. Przybiega do nas dziecko i prosi o pomoc przy skaleczeniu. Pierwszy etap ma za zadanie pokazać, jak operuje się goglami oraz pilotem, jednocześnie uczymy się jak postępować przy skaleczeniu.

Kolejne etapy szkolenia to postepowanie po przyjeździe do biura, gdzie musimy udzielić pomoc osobie poprzez resuscytacje na fantomie a następnie wykorzystać AED. Kolejno, przenosimy się na stołówkę, gdzie musismy pomóc naszemu koledze z biura przy zaksztuszeniu.

Aplikacja ma dwie opcje przejścia: z możliwością wykorzystania fantoma lub bez jego użycia.

W trakcie musimy wykonywać polecenia nie tylko pilotem ale również głosowo- aplikacja sczytuje nasz głos i odpowiednio kieruje aplikacją.

Wersje językowe: polska, angielska, ukraińska, w przygotowaniu wersja niemiecka i hiszpańska

Czas trwania: ok 25min w zalezności od szybkości podejmowanych decyzji