Szkolenia wstępne BHP VR

Szkolenia wstępne podstawa prawna !

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

Czym są szkolenia wstępne BHP VR

Szkolenia VR wspierają standardowe metody nauczania.

Szkolenie wstępne BHP VR to innowacyjne podejście, które umożliwia przeniesienie uczestnika szkolenia w sytuacje nadzwyczajne, niebezpieczne i niecodziennie.

Uczymy się prawidłowych zachowań w sytuacji niebezpiecznej, sami będąc bezpieczni.

Szkolenie posiada własnego lektora, który prowadzi nas po wirtualnej rzeczywistości i pomaga poznać wiedzę wynikającą z programu szkolenia wstępnego.

Dzięki rozwiązaniu VR uczestnik w sposób praktyczny zdobywa wiedzę, czyniąc szkolenia bardziej skuteczne i ciekawe.

Szkolenia wstępne BHP VR – 3 moduły

Szkolenie wstępne BHP VR  składa się z 3 modułów i występuje w 3 różnych językach /polski, angielski i ukraiński/. Moduły zwierają następujące tematy

Moduł PPOŻ

 Program zgodny z programem szkolenia wynikającym z Rozporządzenia dotyczącego szkolenia BHP

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

Osoba szkolona uczestniczy w wirtualnym pożarze biura

Podczas szkolenia rozpoznajemy sygnały alarmowe

Moduł Pierwsza Pomoc

Program zgodny z programem szkolenia wynikającym z Rozporządzenia dotyczącego szkolenia BHP

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Uczestnik szkolenia jest całkowicie zanurzony w akcji ratowniczej

Dużo interaktywnych, wciągających zadań w zakresie pierwszej pomocy.

Moduł BHP

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze

Tradycyjne szkolenia wstępne BHP VS szkolenia wstępne VR

Tradycyjne szkolenie BHP

Wysokie koszty szkolenia
Niska skuteczność
Szkolenie mało angażujące
Możliwość ucieczki do czynników zewnętrznych
Dużo przepisów prawnych
Nudne prezentacje

VR szkolenie BHP

Niskie koszty szkolenia
8-krotnie większa skuteczność
Interaktywne
Brak możliwość rozproszenia
Podstawy prawne w praktyce
Ciekawa akcja w wirtualnym świecie

Nasze szkolenie VR to inwestycja w Twój filar bezpieczeństwa, zainwestuj w bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu.